Wanneer een storm over Nederland heen gaat is het altijd weer even spannend. Gaat er schade ontstaan of komt u er goed van af? Vooral wanneer u bomen in de tuin heeft staan bent u gevoelig voor schade in de tuin. Afwaaiende takken en bomen die afbreken of omvallen zorgen voor veel problemen. Bij alle opgelopen stormschade in Haarlem met betrekking tot bomen helpt Aemstel Flora u graag verder.

Stormschade Haarlem

De schade wordt door ons opgenomen en we kijken samen naar manieren om de boom te herstellen. Het is immers ideaal wanneer uw tuin weer helemaal naar de originele staat herstelt kan worden zonder verlies van uw boom. In sommige gevallen is een boom helaas niet meer te herstellen. U kunt de verwijdering van de boom inclusief stam dan aan ons over laten. Al uw stormschade in Haarlem en omgeving pakken wij graag aan.

Vaststellen van de opgelopen schade

Extreem weer kan allerlei vormen aannemen, van heftige hagel- of sneeuwval tot een storm met neerslag, wind en onweer. In zulke gevallen kan een boom gedeeltelijk of in zijn geheel beschadigd raken. Wanneer er grote schade optreedt is een boom niet altijd in staat om zich te herstellen. Daarom is Aemstel Flora er voor u. Bij stormschade in Haarlem kunnen wij uw boom helpen in het herstelproces doormiddel van verwijdering van loszittende taken en vervolgwerkzaamheden die afhankelijk zijn van de vorm en ernst van de schade en het type boom.

Indien de boom niet te redden is

In sommige gevallen is het helaas niet reëel om een boom te laten staan. Een boom die is afgebroken of omgevallen is vrijwel altijd onherstelbaar beschadigd. In zo’n geval kunnen wij de boom voor u weghalen zodat u iets anders kunt doen met de vrijgekomen ruimte. Beschadigde bomen verwijderen is een vak wat niet zomaar uitgevoerd mag worden door iedereen. Het is immers een gevaarlijke klus omdat er bijvoorbeeld spanning op het hout kan staan. Er zijn dan speciale zaagtechnieken vereist om ongelukken te voorkomen. Bij stormschade in Haarlem schakelt u daarom Aemstel Flora in.

De boom herstellen

Wanneer een boom herstelt kan worden na stormschade kunnen wij deze op de juiste manier snoeien. Er wordt dan nieuwe groei van jonge takken gestimuleerd zodat de boom snel weer de oude wordt. Verschillende snoeitechnieken komen hierbij aan te pas, waaronder kandelaberen, uitlichten of knotten.

Uw stormschade in Haarlem oplossen?

Bij stormschade in Haarlem kunt u terecht bij Aemstel Flora om uw bomen te herstellen of verwijderen. Voor advies of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.